Bestuur


Zoals elke vereniging heeft ook onze harmonie een goed bestuur nodig. Dit bestuur bestaat uit 2 beleidsorganen nl. de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering komt 4 tot 6 maal per jaar samen en is verantwoordelijk voor het uitzetten van de krachtlijnen van onze harmonie, zoals het beheer van de vzw en financiën, algemeen beleid, aanstellen van de dirigent…

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en verzorgt de dagelijkse leiding van de harmonie, zoals bv. het vastleggen van de concertagenda, muzikantenopvolging, communicatie met de muzikanten,... 

Natuurlijk zijn ze niet alleen.  Ze kunnen immers rekenen op de muzikanten en enkele sympathisanten die altijd bereid zijn om mee te werken in de werkgroep naar aanloop van een concert, of een handje te helpen tijdens de concerten zelf.

Algemene vergadering

Voorzitter

Chris Grammens

Bestuursleden

Rik Beuselinck

      Kurt De Boi
Ondervoorzitter Geert Craeynest

Ghislain De Zutter

Secretaris

Inge De Busscher

Pierre Hudders

Penningmeester

Liesbeth Craeynest

Hendrik Keerman

Philippe Vanlatum

 

 

An Verstraete

 

Raad van Bestuur

Chris Grammens Voorzitter
Geert Craeynest Ondervoorzitter
Inge De Busscher Secretaris
Liesbeth Craeynest Penningmeester
Hilde Verstraete Verantwoordelijke leden
Andries Vansweevelt Interne relaties en communicatie
An Verstraete Verantwoordelijke partituren en uniformen
Joris Landuyt Technische ondersteuning
Rik Beuselinck Verantwoordelijke patrimonium
Victor De Boi Verantwoordelijke patrimonium
Sofie Cherlet

Verslaggever Raad van Bestuur
Verantwoordelijke website en social media